Knut Vidar Lauritsen, Vice President Business Development (tidl. President & Founder)

Knut Vidar Lauritsen, Vice President Business Development (tidl. President & Founder)

«Trenger du å få orden på produksjon, kvalitet, systemer og logistikk, snakk med Leif Grindheim.»

Lillian Rommetveit, daglig leder Sveio Auto

Lillian Rommetveit, daglig leder Sveio Auto

«Samarbeidet mellom Sveio Auto og Leif Grindheim var veldig bra, dersom det var noe du stusset på tok Leif det aller meste på strak arm og viste oss. Å besøke et annet firma som hadde tatt Lean verktøyet veldig godt i bruk, var en veldig god oppvekker for hele firmaet om hvordan det var i praktisk bruk.

Oppfølging både før og etter innføringen av Lean har vært knallbra. Vi har fått all den hjelp vi hadde behov for, Leif var med i alle “tak” som vi måtte igjennom og hjalp oss hele tiden til å se tidsbruken vår på de forskjellige områdene.»

Knud Daugaard, visekonsernsjef, Nortura

Knud Daugaard, visekonsernsjef, Nortura

«Leif Grindheim er en usedvanlig godt begavet, effektiv og omgjengelig leder og han vil være godt kvalifisert for hvilken som helst lederrolle han måtte ønske seg.»