Skogrydding, gjerding

Skogrydding, gjerding

Utfører prosjekt innen skogrydding og gjerding, inklusiv HT-gjerde

Økonomioppfølging

Økonomioppfølging

Lage oppfølgingsverktøy for løpande drift, budsjett, nøkkeltalsoppfølging, etc.

Planleggingsverktøy

Planleggingsverktøy

Lage prognose- og planleggingsverktøy for å få betre oversikt over aktivitetar og ressursbehov

Management for hire

Management for hire

Eit alternativ ved startfasen/etablering av eit firma, eller fram til ein ny tilsett er på plass

Leiarutviklingsprogram

Leiarutviklingsprogram

Lage og skreddarsy program saman med bedrifta for intern opplæring av leiarar på ulike nivå

Arbeidsmiljø og kultur

Arbeidsmiljø og kultur

Køyre interne prosessar i verksemder eller avdelingar som treng gjera noko med arbeidsmiljøet

Organisering og struktur

Organisering og struktur

Diskusjonspartnar for organisering av aktivitetar og eventuelt køyre interne prosessar

Om oss

Legria er leiande innan bedriftsleiing.

Med over 30 års erfaring frå næringslivet og det offentlege, har Legria gode kunnskapar om kva som må til for å skape gode resultat i ei bedrift. Legria ved Leif Grindheim har vore med på interne forbetringsprosessar og tunge strukturelle endringsprosessar som fabrikk- og råvaredirektør, og har gode føresetnadar for å hjelpe andre.

Legria kan ta på seg ulike type oppdrag, inklusiv praktisk arbeid. Dei siste åra har Legria spesialisert seg på turvegprosjekt; prosjektleiing – planlegging – finansiering – gjennomføring, samt prosjekt innan skogrydding/utsiktsrydding.

Ta kontakt med [email protected] eller ring 952 44 637.

Nyhende

Trimmarane får ny turveg
12 Aug

Trimmarane får ny turveg

Grunneigar Trond Berge (t.v.), Arne Gunnar Habbestad og Leif Grindheim frå Vindafjord turlag går her...
Første halvår 2019: utsiktsrydding, Kubbervik, Tittelsnes Fort
5 Jul

Første halvår 2019: utsiktsrydding, Kubbervik, Tittelsnes Fort

I første halvår 2019 har det vore stor og variert aktivitet. Det har vore ei blanding av eigne prosj...
Rydding av rotvelter på friluftsområdet til Olav Vik Stiftelsen i Etne
6 Nov

Rydding av rotvelter på friluftsområdet til Olav Vik Stiftelsen i Etne

Onsdag 19. september var det full storm på Vestlandet, det var restane av den tropiske stormen «Hele...

Featured Post 1

Featured Post 2

Featured Post 3