Skogrydding, gjerding

Skogrydding, gjerding

Utfører prosjekt innen skogrydding og gjerding, inklusiv HT-gjerde

Økonomioppfølging

Økonomioppfølging

Lage oppfølgingsverktøy for løpande drift, budsjett, nøkkeltalsoppfølging, etc.

Planleggingsverktøy

Planleggingsverktøy

Lage prognose- og planleggingsverktøy for å få betre oversikt over aktivitetar og ressursbehov

Management for hire

Management for hire

Eit alternativ ved startfasen/etablering av eit firma, eller fram til ein ny tilsett er på plass

Leiarutviklingsprogram

Leiarutviklingsprogram

Lage og skreddarsy program saman med bedrifta for intern opplæring av leiarar på ulike nivå

Arbeidsmiljø og kultur

Arbeidsmiljø og kultur

Køyre interne prosessar i verksemder eller avdelingar som treng gjera noko med arbeidsmiljøet

Organisering og struktur

Organisering og struktur

Diskusjonspartnar for organisering av aktivitetar og eventuelt køyre interne prosessar

Om oss

Legria er leiande innan bedriftsleiing.

Med over 30 års erfaring frå næringslivet og det offentlege, har Legria gode kunnskapar om kva som må til for å skape gode resultat i ei bedrift. Legria ved Leif Grindheim har vore med på interne forbetringsprosessar og tunge strukturelle endringsprosessar som fabrikk- og råvaredirektør, og har gode føresetnadar for å hjelpe andre.

Legria kan ta på seg ulike type oppdrag, inklusiv praktisk arbeid. Dei siste åra har Legria spesialisert seg på turvegprosjekt; prosjektleiing – planlegging – finansiering – gjennomføring, samt prosjekt innan skogrydding/utsiktsrydding.

Ta kontakt med [email protected] eller ring 952 44 637.

Nyhende

Administrasjon for SØK AS og SØK-stiftinga
25 Mar

Administrasjon for SØK AS og SØK-stiftinga

Sidan hausten 2020 har Legria ved Leif Grindheim vore styresekretær og administrasjon for Skånevik Ø...
Turstiar Ryvardsmarka
25 Mar

Turstiar Ryvardsmarka

Utover mot Ryvarden eig Ølen Betong det meste av området. Turgåarar og kjentfolk i området hadde spu...
Baslibrua Bjoa-Vikebygd offisielt opna
4 Jun

Baslibrua Bjoa-Vikebygd offisielt opna

17.mai vart den nye Baslibrua offisielt opna. Brua med både ny og opprusta veg på begge sider av Dal...

Første halvår 2020: utsiktsrydding Etne, planting av gran, turvegen Ølensvåg – Eikås, turveg Himakånå, Kubbervik

Andre halvår 2019: linjerydding, rydding langs E134, turveg Ølensvåg – Eikås, tennisbane Etne

Første halvår 2019: utsiktsrydding, Kubbervik, Tittelsnes Fort