Kompetanse

Leif Grindheim, dagleg leiar

Leif Grindheim

Utdanna ved NMBU (NLH), Siv. agric. (Msc.), landbruksøkonomi. Delstudiar frå BI, gjennomført ulike leiartreningsprogram

Resultatorientert, allsidig, kunnskapsrik, med erfaring frå toppstillingar i næringsliv, kommune og stat

 • Evne til å skaffe seg totaloversikt
 • God kombinasjon av kunnskapar om leiing, økonomi, personale, IT, kvalitet, HMS, prosjekt, forbetringsarbeid, prosessar, Lean/TPM, m.m.
 • Lang erfaring med organisasjonsutvikling med fokus på leveranse og gode resultat
 • Hatt ansvaret for og vore med på gjennomføring av tunge endringsprosessar, omstruktureringar, flytting av aktivitetar, nedlegging av avdelingar/fabrikkar, oppstart av nye, etc., for å få til forbetringar og skape resultat

Bakgrunn

 • Hatteland Display,  Vice President Production & Service. 7 år
  • Ansvarleg for produksjon av display og datamaskinar
  • Ansvarleg for globalt servicenettverk
  • Profesjonaliserte drifta gjennom mange interne prosjekt
 • Nortura. Fabrikkdirektør Forus, råvaredirektør, andre stillingar. 12 år
  • Fabrikkdirektør på Forus med 700 tilsette. Første direktør med totalansvar for fabrikken.
  • Råvaredirektør for 6 fabrikkar frå Kvinesdal i sør til Førde i nord
  • Medlem av klassifiseringsutvalet, styringsgruppa for IT i Nortura, ulike prosjektgrupper
  • Endringsprosjekt, omstrukturering  i Nortura. Var aktivt med på gjennomføring av eit av dei største omstillingsprosjekta som har vore i norsk industri. Mange fabrikkar og avdelingar vart lagt ned, og aktivitetar blei flytta
  • Gjennomførte mange interne prosjekt for å styrke resultata. Driftskontrollar, KPI-oppfølging, TPM, intern kultur, leiaropplæring etc.
 • Fatland-konsernet. Kvalitetsleiar, personalansvarleg. 4 år
  • Ansvarleg for kvalitetssystema for 5 fabrikkar
  • Personalsaker, tilsetjingar, lønsforhandlingar m.m.
  • Forhandlingar med leverandørar av råstoff og transport
  • Organisering, mange interne prosjekt
 • Etne kommune. Økonomisjef/kommunekasserar. 5 år
  • Fekk kontroll på økonomien i kommunen gjennom interne prosjekt. Innførte mange nye kontroll-/oppfølgingssystem
  • Prosjektleiar for “Internkontroll i kommunar” i Etne kommune, pionerprosjekt i Norge og som blei landskjent
 • NILF, avd. Budsjettnemnda for jordbruket. 2 år
  • Modellbruksberekningar, levekårutgreiingar
  • Deltok i forskingsprosjekt innafor landbruket