Etne Auto og Sveio Auto satsar på utvikling

Ole Martin Grindheim, eigar av Etne Auto og Sveio Auto, er opptatt av at selskapa heile tida må utvikle seg, for å vera best mogeleg rusta for framtida. Dette gjeld ulike område så som lokalitetar, forhandlaravtalar, bransjeavtalar/-nettverk, osb., men også utvikling internt i bedriftene. Som eit ledd i dette, er det inngått ein avtale med Legria AS om eit internt forbetringsprosjekt som vil gå over ein periode. Målet er å få til interne endringar som kan gi ein effektivitetsgevinst og eit forbetra økonomisk resultat på sikt.

Linkar: Etne Auto og Sveio Auto.