Gamlevegen er rydda for skog og kratt (11.11.2016)

På dagen to månadar etter at arbeida starta er fjerning av skog og kratt i traseen på gamlevegen mellom Ølen og Etne fullført. Det har ein gjeng tidlegare lite røynde skogsarbeiderar tatt seg av.

https://www.medvind24.no/turisme-og-handel/gamlevegen-er-rydda-for-skog-og-kratt