Utsiktsrydding Lyngholmen – Eltravåg, Sveio

Utsiktsrydding Lyngholm – Eltravåg Prosjektet blei gjennomført i perioden oktober 2017 – februar 2018. Det var store areal som blei rydda, i alt ca. 270 mål. Ryddinga blei gjort langs Lyngholmvegen, Gullvegen og langs Nordsjøløypa. Skildnaden før og etter at det er rydda, er svært stor. Me fekk manga kommentarar frå dei fastbuande, som er svært glade for at arbeidet er blitt gjort. Det var ei eldre dame som meinte at så flott og ope hadde det ikkje vore på 40 år. I ryddeprosjekta prøver me...
Read more

Rydding langs turvegen til Ryvarden

I Sveio har Legria saman med Havneraas Bygg & Hage, hatt eit ryddeprosjekt ut mot Ryvarden i Sveio nå i haust. Arbeidet er gjort for Odd Eivind Knutsen som eig området langs vegen. Ryddinga har vore for å opna opp landskapet langs vegen, for at det skal vera ei større oppleving for turgåarane. Det er svært mange som brukar vegen og dagleg var det mange som gjekk forbi, medan arbeidet føregjekk. Mange var glade for at ryddinga vart gjort, som så mange andre stader veks landskapet igjen. ...
Read more

2,1 km med gjerde i Ryvardsmarka i Sveio

Over nokre veker har Legria arbeidd med å setje opp eit 2,1 km langt gjerde i Ryvardsmarka i Sveio. Arbeidet inngår som ein del av eit større prosjekt som har pågått over nokre år, som grunneigarane, Rogaland Landbruksrådgjeving (NLR) og Sveio kommune står bak. Området ligg like sør for Lyngholmsvegen, eit område med kystlandskap, ein del vegetasjon og mykje fjell. Dette betyr også at mange av pålane må stå på fjellgrunn, i tillegg til at gjerdelinja måtte bli rydda først. Gjerdet som blir se...
Read more

Sal av Etne Jordbruksskulegard

Etne Jordbruksskulegard vart selt 29. mai 2017 av Stiftelsen vestnorsk senter for bygdeutvikling (VSBU)  til Lars Johan Flatebø for 8,95 millionar. (Sjå også prospektet). I april 2016 vart Leif Grindheim ny styreleiar i Stiftelsen vestnorsk senter for bygdeutvikling (VSBU) som har vore eigar av Etne Jordbruksskulegard sidan 1993. Næringsstyret i Etne kommune som vel styrerepresentantane, meinte tida var moden for sal av garden og oppfordra det nye styret til gjennomføra eit slikt sal. I lø...
Read more

Turvegen mellom Ølen og Etne – prosjekt utført av Legria

Turvegen mellom Ølen og Etne har blitt ein stor suksess. Legria har utført det meste av arbeidet med å få laga turvegen, samt nyopprustinga av tyskerbunkersen på Fikse. Leif Grindheim har vore prosjektleiar og medarbeidarane til Legria har utført det meste av det praktiske arbeidet. Det praktiske arbeidet har vore fjerning av skog og kratt, gjerding, rydda inne i bunkersen, I alt har det vore med 8 personar i kortare eller lengre tid på prosjektet. Tre personar, Mateusz Sobieraj, Jon Aarekol og ...
Read more

Lillian Rommetveit, daglig leder Sveio Auto

«Samarbeidet mellom Sveio Auto og Leif Grindheim var veldig bra, dersom det var noe du stusset på tok Leif det aller meste på strak arm og viste oss. Å besøke et annet firma som hadde tatt Lean verktøyet veldig godt i bruk, var en veldig god oppvekker for hele firmaet om hvordan det var i praktisk bruk. Oppfølging både før og etter innføringen av Lean har vært knallbra. Vi har fått all den hjelp vi hadde behov for, Leif var med i alle "tak" som vi måtte igjennom og hjalp oss hele tiden til å ...
Read more