Baslibrua Bjoa-Vikebygd offisielt opna

Baslibrua Bjoa-Vikebygd offisielt opna
17.mai vart den nye Baslibrua offisielt opna. Brua med både ny og opprusta veg på begge sider av Dalselva vil auka tilgang til flotte turområde, og knyta Bjoa og Vikebygd endå tettare saman. Grannar - Grethe Hopland Ravn Publisert 19. mai 21   Tre unge jenter fekk æra av å stå for den offisielle snorklyppinga ved opninga av Baslibrua på nasjonaldagen.Astrid Håvarstein Lothe, Trine Vi...
Read more

Første halvår 2020: utsiktsrydding Etne, planting av gran, turvegen Ølensvåg – Eikås, turveg Himakånå, Kubbervik

Første halvår 2020: utsiktsrydding Etne, planting av gran, turvegen Ølensvåg – Eikås, turveg Himakånå, Kubbervik
Første halvår 2020 har vore eit annleis år med korona og mindre aktivitet totalt enn det har vore dei siste åra. Det har vore færre store prosjekt og mange mindre oppdrag. Nokre av prosjekta der me har vore involvert meir eller mindre over fleire år, vart ferdige dette halvåret. Utsiktsryddinga som har vore ein stor aktivitet over fleire år, er nå avslutta. Prosjekt i perioden: Siste del av...
Read more

– Vegen skal du ha (Medvind24.no)

– Vegen skal du ha (Medvind24.no)
«I heile vinter har eg vore med og rydda veg», syng Ola Tveiten. Men vegryddinga i vårt distrikt kan nok ikkje den gode Tveiten ta æra for. Legria as har skoga og rydda vegen frå Ølen til Ølensvåg for Statens Vegvesen. Her blir tre og greiner køyrt vekk til flisfyring. (Foto: Legria as) AV: Toyni Tobekk PUBLISERT: 03. februar 2020 https://medvind24.no/folk/vegen-skal-d...
Read more

Andre halvår 2019: linjerydding, rydding langs E134, turveg Ølensvåg – Eikås, tennisbane Etne

Andre halvår 2019: linjerydding, rydding langs E134, turveg Ølensvåg – Eikås, tennisbane Etne
Aktiviteten var stor også i andre halvår 2019 og året blei hektisk. Dette kom av både mange ulike oppdrag med ulike former for skogrydding for andre, eigne prosjekt og  ulike konsulentoppdrag. Skogryddingsprosjekta har vore: Utsiktsrydding i Etne langs E134, på Sørheim, Stødle, Grindheim og frå Lurasund til Kvammen.Linjerydding for Haugaland Kraft Nett frå Litledalen – Ølen, Kopervik ...
Read more

Ny gangveg med fjordutsikt (Grannar)

Ny gangveg med fjordutsikt (Grannar)
Den nye 16 kilometer lange gang- og sykkelstien på strekninga mellom Ølen og Ølensvåg framstår oversiktleg og flott for både mjuke trafikantar og bilistar. Anne-Britt GrindheimBilde 1 av 5 Utsikta er blitt upåklageleg frå det nye krysset frå Nerheim. Heile strandlinja er snart ferdig rydda, og klar for syn av solnedgang i Ølensfjorden. FOTO: Anne-Britt GrindheimBilde 2 av 5 Myrasvingen...
Read more

Trimmarane får ny turveg

Trimmarane får ny turveg
Grunneigar Trond Berge (t.v.), Arne Gunnar Habbestad og Leif Grindheim frå Vindafjord turlag går her på den gamle traktorvegen mellom Ølensvåg og Bjoa. Arbeidet med å oppgradera traseen for turgåarar og syklistar er i full gang. Foto: Anita Haugland Målet er at den nye tur- og sykkelvegen mellom Ølensvåg og Bjoa skal vera ferdig innan året er omme. Artikkel i Grannar av Øystein Silde Frø...
Read more

Første halvår 2019: utsiktsrydding, Kubbervik, Tittelsnes Fort

Første halvår 2019: utsiktsrydding, Kubbervik, Tittelsnes Fort
I første halvår 2019 har det vore stor og variert aktivitet. Det har vore ei blanding av eigne prosjekt og mange ulike oppdrag for andre. Prosjekta i regi av Legria har vore: Utsiktsrydding Våge, Skålaskog, Lokna i Sveio.Utsiktsrydding rundt Sveio sentrum – Nordskog og Tittelsnes Fort.Utsiktsrydding i Etne frå Etne sentrum, Osnes og på Sørstranda. I gang med nytt prosjekt i Etne, men dette stå...
Read more

Rydding av rotvelter på friluftsområdet til Olav Vik Stiftelsen i Etne

Rydding av rotvelter på friluftsområdet til Olav Vik Stiftelsen i Etne
Onsdag 19. september var det full storm på Vestlandet, det var restane av den tropiske stormen «Helene» som slo til. Dette viste godt igjen mange stader, ein av dei var ute på Osnes. Etter stormen låg det igjen mange rotvelter med gran og bjørk på friluftsområdet til Olav Vik Stiftelsen, like ved barnehageområdet. Etter at mykje av granskogen var felt tidlegare i år, er trea som står igjen svært u...
Read more

Utsiktsrydding Buavåg – Hovda, Gullstien

Utsiktsrydding Buavåg – Hovda, Gullstien
Buavåg er ei flott bygd i Sveio, mest kjent som ferjekai i sambandet Buavåg-Langevåg (Bømlo). At det er ein flott plass har ikkje vore så godt å sjå når me har kome køyrande, på grunn av all skogen som har stengt for utsikten. Me såg at her kunne det vera mogeleg å hogga Buavåg fram igjen, og få vist fram den flotte plassen som den verkeleg er. Gullstien er ein del av Nordsjøløypa frå Ryvarden ...
Read more

Prosjektarbeid – Himakånå i Nedstrand

Prosjektarbeid – Himakånå i Nedstrand
Sidan november 2017 har Legria ved Leif Grindheim vore leigd inn som prosjektleiar av Haugaland Vekst/Tysvær kommune. Arbeidet går ut på å arbeida med nødvendig tiltak på Nedstrand, for at Himakånå skal kunne blir ein stor turistdestinasjon og utnytte potensialet som kan ligge her. Sommaren 2017 skjedde det mykje rundt Himakånå i Hinderåvåg. Det starta med innlegg på sosiale kanalar, artiklar i...
Read more