Nesheim, Hovda, Lokna i Sveio

Nesheim, Hovda, Lokna i Sveio
Prosjekt gjennomført februar til juni 2018, ca. 210 mål blei rydda. På Nesheim er det mange krigsminne og restar av ei festning frå krigen. Det er eit flott område og Nordsjøløypa går gjennom her. Som så mange andre plasser, var mange av krigsminna grodd igjen. Dette ynskte me å få gjort noko med. Under 2. verdskrigen bygde den tyske hæren opp tre anlegg ved Bømlafjorden, som skulle forsvare de...
Read more

Utsiktsrydding Lyngholmen – Eltravåg, Sveio

Utsiktsrydding Lyngholmen – Eltravåg, Sveio
Utsiktsrydding Lyngholm – Eltravåg Prosjektet blei gjennomført i perioden oktober 2017 – februar 2018. Det var store areal som blei rydda, i alt ca. 270 mål. Ryddinga blei gjort langs Lyngholmvegen, Gullvegen og langs Nordsjøløypa. Skildnaden før og etter at det er rydda, er svært stor. Me fekk manga kommentarar frå dei fastbuande, som er svært glade for at arbeidet er blitt gjort. Det var ei e...
Read more

Rydding langs turvegen til Ryvarden

Rydding langs turvegen til Ryvarden
I Sveio har Legria saman med Havneraas Bygg & Hage, hatt eit ryddeprosjekt ut mot Ryvarden i Sveio nå i haust. Arbeidet er gjort for Odd Eivind Knutsen som eig området langs vegen. Ryddinga har vore for å opna opp landskapet langs vegen, for at det skal vera ei større oppleving for turgåarane. Det er svært mange som brukar vegen og dagleg var det mange som gjekk forbi, medan arbeidet føregj...
Read more

2,1 km med gjerde i Ryvardsmarka i Sveio

2,1 km med gjerde i Ryvardsmarka i Sveio
Over nokre veker har Legria arbeidd med å setje opp eit 2,1 km langt gjerde i Ryvardsmarka i Sveio. Arbeidet inngår som ein del av eit større prosjekt som har pågått over nokre år, som grunneigarane, Rogaland Landbruksrådgjeving (NLR) og Sveio kommune står bak. Området ligg like sør for Lyngholmsvegen, eit område med kystlandskap, ein del vegetasjon og mykje fjell. Dette betyr også at mange av ...
Read more

Sal av Etne Jordbruksskulegard

Sal av Etne Jordbruksskulegard
Etne Jordbruksskulegard vart selt 29. mai 2017 av Stiftelsen vestnorsk senter for bygdeutvikling (VSBU)  til Lars Johan Flatebø for 8,95 millionar. (Sjå også prospektet). I april 2016 vart Leif Grindheim ny styreleiar i Stiftelsen vestnorsk senter for bygdeutvikling (VSBU) som har vore eigar av Etne Jordbruksskulegard sidan 1993. Næringsstyret i Etne kommune som vel styrerepresentantane, meinte...
Read more

Turvegen mellom Ølen og Etne – prosjekt utført av Legria

Turvegen mellom Ølen og Etne – prosjekt utført av Legria
Turvegen mellom Ølen og Etne har blitt ein stor suksess. Legria har utført det meste av arbeidet med å få laga turvegen, samt nyopprustinga av tyskerbunkersen på Fikse. Leif Grindheim har vore prosjektleiar og medarbeidarane til Legria har utført det meste av det praktiske arbeidet. Det praktiske arbeidet har vore fjerning av skog og kratt, gjerding, rydda inne i bunkersen, I alt har det vore med ...
Read more

5S – What is this?

5S – What is this?
What is 5S? 5S is a basic part of the Lean philosophy. 5S is a practices that aims to create a structured and clean workplace. This implies among other things at irritation and loss of time, material and other resources due to a lack of order is reduced to a minimum. 5S stands for sort, straighten, shine, standardise, and sustain. In practice, this means that all tools, materials and requipmen...
Read more

5S Certification at Etne Auto

5S Certification at Etne Auto
The improvement group at Etne Auto was awarded both 5S certification and cake after they accomplished the requirement.        Svein Inge Kostveit, Vigleik Gutubø, Aslak Straumøy Taraldsøy and Asbjørn Sørheim Myking (group leader) Since the spring, Etne Auto has worked to put in in place a 5S system to improve the daily operations. Having worked determinedly over time, this has now given res...
Read more