Nesheim, Hovda, Lokna i Sveio

Nesheim, Hovda, Lokna i Sveio
Prosjekt gjennomført februar til juni 2018, ca. 210 mål blei rydda. På Nesheim er det mange krigsminne og restar av ei festning frå krigen. Det er eit flott område og Nordsjøløypa går gjennom her. Som så mange andre plasser, var mange av krigsminna grodd igjen. Dette ynskte me å få gjort noko med. Under 2. verdskrigen bygde den tyske hæren opp tre anlegg ved Bømlafjorden, som skulle forsvare de...
Les meir

Utsiktsrydding Lyngholmen – Eltravåg, Sveio

Utsiktsrydding Lyngholmen – Eltravåg, Sveio
Utsiktsrydding Lyngholm – Eltravåg Prosjektet blei gjennomført i perioden oktober 2017 – februar 2018. Det var store areal som blei rydda, i alt ca. 270 mål. Ryddinga blei gjort langs Lyngholmvegen, Gullvegen og langs Nordsjøløypa. Skildnaden før og etter at det er rydda, er svært stor. Me fekk manga kommentarar frå dei fastbuande, som er svært glade for at arbeidet er blitt gjort. Det var ei e...
Les meir

Rydding langs turvegen til Ryvarden

Rydding langs turvegen til Ryvarden
I Sveio har Legria saman med Havneraas Bygg & Hage, hatt eit ryddeprosjekt ut mot Ryvarden i Sveio nå i haust. Arbeidet er gjort for Odd Eivind Knutsen som eig området langs vegen. Ryddinga har vore for å opna opp landskapet langs vegen, for at det skal vera ei større oppleving for turgåarane. Det er svært mange som brukar vegen og dagleg var det mange som gjekk forbi, medan arbeidet føregj...
Les meir

2,1 km med gjerde i Ryvardsmarka i Sveio

2,1 km med gjerde i Ryvardsmarka i Sveio
Over nokre veker har Legria arbeidd med å setje opp eit 2,1 km langt gjerde i Ryvardsmarka i Sveio. Arbeidet inngår som ein del av eit større prosjekt som har pågått over nokre år, som grunneigarane, Rogaland Landbruksrådgjeving (NLR) og Sveio kommune står bak. Området ligg like sør for Lyngholmsvegen, eit område med kystlandskap, ein del vegetasjon og mykje fjell. Dette betyr også at mange av ...
Les meir

Sal av Etne Jordbruksskulegard

Sal av Etne Jordbruksskulegard
Etne Jordbruksskulegard vart selt 29. mai 2017 av Stiftelsen vestnorsk senter for bygdeutvikling (VSBU)  til Lars Johan Flatebø for 8,95 millionar. (Sjå også prospektet). I april 2016 vart Leif Grindheim ny styreleiar i Stiftelsen vestnorsk senter for bygdeutvikling (VSBU) som har vore eigar av Etne Jordbruksskulegard sidan 1993. Næringsstyret i Etne kommune som vel styrerepresentantane, meinte...
Les meir

Turvegen mellom Ølen og Etne – prosjekt utført av Legria

Turvegen mellom Ølen og Etne – prosjekt utført av Legria
Turvegen mellom Ølen og Etne har blitt ein stor suksess. Legria har utført det meste av arbeidet med å få laga turvegen, samt nyopprustinga av tyskerbunkersen på Fikse. Leif Grindheim har vore prosjektleiar og medarbeidarane til Legria har utført det meste av det praktiske arbeidet. Det praktiske arbeidet har vore fjerning av skog og kratt, gjerding, rydda inne i bunkersen, I alt har det vore med ...
Les meir

5S – kva er dette?

5S – kva er dette?
Kva er 5S? 5S er ein grunnleggande del innan Lean-filosofien. 5S er ei arbeidsform som har til føremål å skapa ein strukturert og rein arbeidsplass. I dette ligg blant anna at irritasjonar og tap av tid, materiell og andre ressursar, på grunn av manglande orden, er redusert til eit absolutt minimum! 5S står for å sortera, systematisera, skina, standardisera og sikra. Det betyr i praksis at alt...
Les meir

5S sertifisering hjå Etne Auto

5S sertifisering hjå Etne Auto
Det vanka både kake og overrekking av 5S-sertifikat, etter at forbetringsgruppa for verkstaden til Etne Auto klarte kravet for å bli sertifiert. Svein Inge Kostveit, Vigleik Gutubø, Aslak Straumøy Taraldsøy og Asbjørn Sørheim Myking (gruppeleiar) Sidan i vår har Etne Auto arbeidd med å få på plass eit 5S-system, for å skape forbetring i bedrifta. Etter å ha arbeidd målretta over tid, har d...
Les meir