Etne Auto og Sveio Auto satsar på utvikling

Etne Auto og Sveio Auto satsar på utvikling
Ole Martin Grindheim, eigar av Etne Auto og Sveio Auto, er opptatt av at selskapa heile tida må utvikle seg, for å vera best mogeleg rusta for framtida. Dette gjeld ulike område så som lokalitetar, forhandlaravtalar, bransjeavtalar/-nettverk, osb., men også utvikling internt i bedriftene. Som eit ledd i dette, er det inngått ein avtale med Legria AS om eit internt forbetringsprosjekt som vil gå ov...
Les meir

Legria AS har inngått avtale med TMS Executive

Legria AS har inngått avtale med TMS Executive
Legria AS har inngått avtale med TMS Executive i Stavanger, om drift av leiarforum. Gjennom denne avtalen skal Legria ved Leif Grindheim, vera fasilitator for leiarforum (fagnettverk) som TMS Executive driv i Rogaland. I tillegg vil Legria fungere som TMS Executive sitt avdelingskontor på Haugalandet. TMS Executive har 20 års erfaring innan erfaringsutveksling og tilbyr i dag leiarar eit vidt s...
Les meir