5S – kva er dette?

5S – kva er dette?
Kva er 5S? 5S er ein grunnleggande del innan Lean-filosofien. 5S er ei arbeidsform som har til føremål å skapa ein strukturert og rein arbeidsplass. I dette ligg blant anna at irritasjonar og tap av tid, materiell og andre ressursar, på grunn av manglande orden, er redusert til eit absolutt minimum! 5S står for å sortera, systematisera, skina, standardisera og sikra. Det betyr i praksis at alt...
Les meir

5S sertifisering hjå Etne Auto

5S sertifisering hjå Etne Auto
Det vanka både kake og overrekking av 5S-sertifikat, etter at forbetringsgruppa for verkstaden til Etne Auto klarte kravet for å bli sertifiert. Svein Inge Kostveit, Vigleik Gutubø, Aslak Straumøy Taraldsøy og Asbjørn Sørheim Myking (gruppeleiar) Sidan i vår har Etne Auto arbeidd med å få på plass eit 5S-system, for å skape forbetring i bedrifta. Etter å ha arbeidd målretta over tid, har d...
Les meir

Etne Auto og Sveio Auto satsar på utvikling

Etne Auto og Sveio Auto satsar på utvikling
Ole Martin Grindheim, eigar av Etne Auto og Sveio Auto, er opptatt av at selskapa heile tida må utvikle seg, for å vera best mogeleg rusta for framtida. Dette gjeld ulike område så som lokalitetar, forhandlaravtalar, bransjeavtalar/-nettverk, osb., men også utvikling internt i bedriftene. Som eit ledd i dette, er det inngått ein avtale med Legria AS om eit internt forbetringsprosjekt som vil gå ov...
Les meir

Legria AS har inngått avtale med TMS Executive

Legria AS har inngått avtale med TMS Executive
Legria AS har inngått avtale med TMS Executive i Stavanger, om drift av leiarforum. Gjennom denne avtalen skal Legria ved Leif Grindheim, vera fasilitator for leiarforum (fagnettverk) som TMS Executive driv i Rogaland. I tillegg vil Legria fungere som TMS Executive sitt avdelingskontor på Haugalandet. TMS Executive har 20 års erfaring innan erfaringsutveksling og tilbyr i dag leiarar eit vidt s...
Les meir